ZAPROSZENIE na BootCamp

dodano: Piątek, 10/10/2014 20:29


Projekt „WIKINOMICS”. Celem projektu pilotażowego „Wikinomics” jest wspieranie procesu nabywania kluczowych kompetencji pracowniczych niezbędnych dla zapewnienia zatrudnienia w ciągle zmieniających się warunkach na rynku pracy. Projekt ustanawia tzw. wolną kulturę, czyli wolność użytkowania, dystr

Sieć ekspertów WikiAngels już stosuje elementy narzędzi wypracowanych w zakończonym projekcie „WikiSkills” w celu wsparcia Wikithonu z Forum Światowego Banku Wiedzy.  W środowisku Wikipedii, samorodnie rozwija się nowy sposób uczenia się.  Poprzez wspieranie synergicznych możliwości współpracy, środowiska „WIKI” zapewniają bogate spektrum efektywnego uczenia się w szerokim zakresie edukacyjnym i na różnych poziomach.  Jest to wynikiem stosowania kultury swobodnego licencjonowania, czasami nazywanej „wikinomics”.

Te innowacyjne podejścia wykazały duży potencjał na rzecz rozwoju kluczowych kompetencji wymaganych w ramach przyszłych potrzeb rynku pracy, takich jak kreatywność, innowacyjność, współpraca, umiejętność korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, umiejętność uczenia się, świadomości społecznej i obywatelskiej, zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości.  Projekt „WIKINOMICS” koncentruje się na edukacji zawodowej (kształcenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe), która przygotowuje ludzi do pracy w konkretnych branżach, w rzemiośle.

Cele szczegółowe Projektu „WIKINOMICS”:

  1. Ukształtować ramy przekrojowego modelu, multi-sektorowych kompetencji kluczowych, zgodnie z ECVET (Europejskim Systemem Transferu w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym) oraz podać konkretne narzędzia i metody na jego realizację;
  2. Opracować, wdrożyć i ewaluować specjalnie zaprojektowany moduł szkoleniowy, integrujący kulturę wolnego użytkowania opartą na aktywności uczestników i metodologię opartą na podejściu „Wiki” zwiększający rozwój kluczowych kompetencji pracownika, tak aby dopasować specyfikę kształcenia i szkolenia zawodowego w różnych sektorach;
  3. Opracować serię wspólnych scenariuszy nauczania opartych na metodologii „WIKI”, w których uczestnicy działają wspólnie w celu osiągnięcia wspólnych efektów, rezultatów uczenia się;
  4. Utworzyć trwałą wspólnotę dobrych praktyk pomiędzy podmiotami kształcenia zawodowego w Europie, pomagającą sobie wzajemnie w przyjmowaniu nowych modeli społeczno-ekonomicznych i pedagogicznych w dobie ery cyfrowej.

13.45 - 14.00 Powitalna kawa.

14.00 - 14.10 Otwarcie BootCampu i wprowadzenie w zagadnienia projektu „Wikinomics” Kazimierz Łoniewski

14.10 - 15.00 Prezentacja partnerów projektu:

University of Applied Sciences Western Switzerland Geneva School of Business Administration (HEG) (Szwajcaria) Athanasios Priftis

Incubation Center and Enterprise Development / BioSpin (CIDEB) Portugalia Eduardo Cardoso

Universitat de Barcelona (UB) Hiszpania Nuria Molas-Castells

MAC Team the European Multi_Actors Cooperation network (MAC Team) France Pascal Echadour

Ynternet.org Foundation (Szwajcaria) Dushan Jancik

FSNT NOT Rada Regionalna w Ostrołęce Kazimierz Łoniewski

15.00 - 16.00 Dyskusja nt. potrzeb „okrągłe stoliki”

16.00 - 17.00 Tworzenie wspólnych rozwiązań „okrągłe stoliki”

17.00 - 18.00 Wyniki i kolejne kroki. Wszyscy partnerzy