Zarząd

Prezes zarządu

Piotr Janusz Mrozek

Członkowie Zarządu

Jan Kaniecki

Kazimierz Łoniewski

Wiesław Szczepkowski

Wojciech Zając

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Piotr Woroncow

Członkowie

Dionizy Sender

Kazimierz Murawski

Dyrekcja

Dyrektor biura

Kazimierz Łoniewski