Zawody w ZSZ nr 2 w Ostrołęce

dodano: Środa, 04/05/2016 23:49


26 kwietnia 2016 r. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce był organizatorem zawodów „AKTYWNY SPORTOWO, EFEKTYWNY ZAWODOWO” kierowanych do uczniów gimnazjów. Głównym celem zawodów jest rozwijanie zainteresowania wiedzą techniczną i promowanie aktywności fizycznej.

Była to już II edycja konkursu popularyzująca i promująca szkolnictwo zawodowe. W tym roku również innowacyjny kierunek: technik budownictwa o specjalności – bezpieczeństwo pożarowe. Ważnym elementem była aktywizacja uczniów poprzez zdrową rywalizację, a także podnoszenie poziomu wiedzy technicznej i stworzenie płaszczyzny umożliwiającej bezpośredni kontakt gimnazjalisty ze szkolnictwem zawodowym.

Honorowym Patronatem zawody „AKTYWNY SPORTOWO, EFEKTYWNY ZAWODOWO” objęli: Prezydent Miasta Ostrołęki, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce oraz Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży.
Pomocni w przygotowaniach byli sponsorzy: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Naczelna Organizacja Techniczna, które ufundowały nagrody dla wszystkich uczestników i ich opiekunów, Wyższa Szkoła Agrobiznesu z Łomży - zadbała o wspaniałe puchary i upominki, do nagród dołączyło się Stowarzyszenie Krajowe Koło Weteranów, Ich Rodzin i Przyjaciół 5 PUZ, natomiast słodko wspomogła imprezę Cukiernia- Piekarnia Romanowscy.
Zawody nie odbyłyby się bez najważniejszych, czyli uczniów gimnazjów:
- Gimnazjum Nr1 w Ostrołęce
- Gimnazjum Nr2 w Ostrołęce
- Gimnazjum Nr5 w Ostrołęce
- Gimnazjum w Miastkowie
- Gimnazjum w Olszewie- Borkach.
wraz z opiekunami i kibicami.
Nad przebiegiem całości konkursu czuwała Komisja Konkursowa:
Dyrektor Szkoły - Grzegorz Żebrowski
Prorektor WSA w Łomży - Andrzej Borusiewicz
Członek Zarządu Rady Regionalnej FSNT NOT- Kazimierz Łoniewski
Członek Prezydium Rady MOIIB - Jolanta Łopacińska
Młodszy Brygadier Komendy Straży Pożarnej - Leszek Pragacz
Kierownik Kształcenia Praktycznego - Daniela Florczak
Nauczyciel ZSZ Nr2- Agata Chrzanowska
Konkurencje techniczne i sportowe oraz oprawę medialną nadzorowali nauczyciele i uczniowie ZSZ Nr2. Gimnazjaliści bawili się fantastycznie, chociaż zdrowej, sportowej rywalizacji również nie zabrakło. Konkurs zawierał zadania dotyczące ogólnej wiedzy technicznej, słynnych budowli świata, znajomości sztuki budowlanej i strażackiej. Dużymi emocjami cieszyły się zmagania sportowe, które przeplatały konkurencje techniczne. Do zabawy dołączyli się również opiekunowie.
Najlepsze okazało się Gimnazjum Nr5, drugie miejsce zajęło Gimnazjum Nr1, a na trzecim miejscu podium stanęło Gimnazjum z Olszewa-Borek. Pozostałe drużyny zostały nagrodzone za udział. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki, a Gimnazja, które zajęły I, II i III miejsce również medale i puchary.
Za nami kolejne udane przedsięwzięcie. Frekwencja dopisała, a uczestnicy i organizatorzy dali z siebie wszystko. Mamy nadzieję, że takie działania zaowocują zainteresowaniem szkolnictwem zawodowym i przyczynią się do właściwego wyboru dalszej drogi kształcenia.
Dziękujemy wszystkim za wsparcie naszej inicjatywy i umożliwienie realizacji pomysłów.

dodano: Środa, 04/05/2016 23:49 przez: Kazimierz Łoniewski
ostatnia aktualizacja: Piątek, 27/05/2016 18:08


Galeria