V Międzynarodowe Zawody Pływackie „MASTERS”

dodano: Wtorek, 18/11/2014 20:16


Serdecznie zapraszamy na V Międzynarodowe Zawodów Pływackich „MASTERS” o Puchar Przewodniczącego Rady MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

W celu popularyzacji pływania jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej, zachęcenia do aktywnego spędzania czasu jako formy walki ze stresem oraz integracji środowisk inżynieryjno-technicznych  zapraszamy na
V Międzynarodowe Zawody Pływackie "MASTERS" o Puchar Przewodniczącego Rady MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA.

Zawody odbędą się w dniu 6 grudnia 2014 r./ sobota/ na Krytej Pływalni w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Henryka Trębickiego 10. Rozpoczęcie godzina 11:00 (rozgrzewka 30 minut wcześniej).

Organizatorzy:
  • Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Warszawie
  • Biuro Terenowe w Ostrołęce 
  • FSNT NOT Rada Regionalna w Ostrołęce
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich na Litwie z siedzibą w Wilnie

Współorganizator:

  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej
Patronat Honorowy objęli:
  • p. Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej;
  • p. Andrzej Roch Dobrucki - Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


Patronat medialny:

  • „Przegląd Techniczny”,
  • „Inżynier Mazowsza”

Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Terenowym MOIIB w Ostrołęce oraz w Biurze Rady Regionalnej FSNT NOT w Ostrołęce. Zgłoszenie powinno być dokonane na załączonym druku i przesłane na adres BT w Ostrołęce (Biuro MOIIB Biuro Terenowe oraz FSNT NOT Rada Regionalna w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka, ul. Mazowiecka 6, tel./fax (29) 764-58-58, mobile +48 693 933 033, e-mail: not@notostroleka.pl, btostroleka@maz.piib.org.pl.

dodano: Wtorek, 18/11/2014 20:16 przez: Katarzyna Słomka
ostatnia aktualizacja: Wtorek, 18/11/2014 20:18