Boot Camp Wikinomics (WN) (17 października 2014, Warszawa, ul. Czackiego 3/5, godz. 11.00-16.00)

dodano: Niedziela, 05/10/2014 01:02


Boot Camp Wikinomics (WN) „Różne działania interwencyjne w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym”

     ZAPROSZENIE

Partnerzy projektu „WIKINOMICS” oraz Komitet Naukowo-Techniczny FSNT NOT Doskonalenia Kadr

zapraszają na

Boot Camp Wikinomics (WN)

(17 października 2014, Warszawa, ul. Czackiego 3/5, godz. 11.00-16.00)

„Różne działania interwencyjne w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym”

Info: Projekt „WIKINOMICS”.  Celem projektu pilotażowego „Wikinomics” jest wspieranie procesu nabywania kluczowych kompetencji pracowniczych niezbędnych dla zapewnienia zatrudnienia w ciągle zmieniających się warunkach na rynku pracy.  Projekt ustanawia tzw. wolną kulturę, czyli wolność użytkowania, dystrybucji i modyfikacji poprzez internet i inne media oraz metodologię „WIKI” jako podstawę do innowacyjnego podejścia dydaktycznego.

Sieć ekspertów WikiAngels już stosuje elementy narzędzi wypracowanych w zakończonym projekcie „WikiSkills” w celu wsparcia Wikithonu z Forum Światowego Banku Wiedzy.  W środowisku Wikipedii, samorodnie rozwija się nowy sposób uczenia się.  Poprzez wspieranie synergicznych możliwości współpracy, środowiska „WIKI” zapewniają bogate spektrum efektywnego uczenia się w szerokim zakresie edukacyjnym
i na różnych poziomach.  Jest to wynikiem stosowania kultury swobodnego licencjonowania, czasami nazywanej „wikinomics”.

Te innowacyjne podejścia wykazały duży potencjał na rzecz rozwoju kluczowych kompetencji wymaganych w ramach przyszłych potrzeb rynku pracy, takich jak kreatywność, innowacyjność, współpraca, umiejętność korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, umiejętność uczenia się, świadomości społecznej i obywatelskiej, zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości.  Projekt „WIKINOMICS” koncentruje się na edukacji zawodowej (kształcenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe), która przygotowuje ludzi do pracy w konkretnych branżach, w rzemiośle.

Cele szczegółowe Projektu „WIKINOMICS”:

  1. Ukształtować ramy przekrojowego modelu, multi-sektorowych kompetencji kluczowych, zgodnie z ECVET (Europejskim Systemem Transferu w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym) oraz podać konkretne narzędzia i metody na jego realizację;
  2. Opracować, wdrożyć i ewaluować specjalnie zaprojektowany moduł szkoleniowy, integrujący kulturę wolnego użytkowania opartą na aktywności uczestników i metodologię opartą na podejściu „Wiki” zwiększający rozwój kluczowych kompetencji pracownika, tak aby dopasować specyfikę kształcenia i szkolenia zawodowego w różnych sektorach;
  3. Opracować serię wspólnych scenariuszy nauczania opartych na metodologii „WIKI”, w których uczestnicy działają wspólnie w celu osiągnięcia wspólnych efektów, rezultatów uczenia się;
  4. Utworzyć trwałą wspólnotę dobrych praktyk pomiędzy podmiotami kształcenia zawodowego w Europie, pomagającą sobie wzajemnie w przyjmowaniu nowych modeli społeczno-ekonomicznych
    i pedagogicznych w dobie ery cyfrowej.

Program i plan wydarzenia na

http://wikinomics.com.pl/, http://www.wikinomics-project.eu/, www.notostroleka.pl.  

dodano: Niedziela, 05/10/2014 01:02 przez: Kazimierz Łoniewski
ostatnia aktualizacja: Piątek, 10/10/2014 23:22